CV de Raenpiete Vols

Home Info Media Contact
LINKS, RAETS EN HENG EROP.

Couplet 1:
Ming resjnung is at werem blank.
Zoe zet daeh tuup van de bank.
Dat is miesj alles jans ejaal,iesch vier doch mienge carneval.
Denn wenn de Raenpiete moezietsiere.
Dann mot uur dat och uns oesprobiere.
Wie et is wenn me Party maat, et weat un heese naat

Refrein:
4,3,2,1
Links,Raets en heng erop noe waet uns jot jelaat.
Veur en tseruk en eemoal roonk,den et waet un lang naat.
Links,Raets en heng erop, den ee dink is  jewis.
Dat dizze klasse Raenpietesound, garant veur sjtimmung is.

Couplet 2:
Der daach dae sjtretst miesj huuj tse zier.
En eijentliesj weunsj iesj miesj  miee.
Du willst noch uns eroes, du woarst lang jenoch tsehoes.
Iesj han doa inge jouwe plan, dae kunt bestimmt jans jot aan.
De Raenpiete jevve e fes, datste morje pas verlest.

Refrein: 2x
4,3,2,1.
Links,Raets en heng erop noe waet uns jot jelaat.
veur en tseruk en eemoal roonk,den et waet un lang naat.
Links,Raets en heng erop, den ee dink is jewis.
Dat dizze klasse Raenpietesound, garant veur sjtimmung is. 2x