CV de Raenpiete Vols

Home Info Media Contact
Es Völser viere

Refrein
Ver zunt ja alle Völser
en viere karnaval
Zunt ver dan allenuij bei-ee
dat is ’t sjunst van al
ver danse, zinge, make sjpass
en dreenke wien of beer
in wietsjaf en och op de straos
dao maak ver dan plezeer

Couplet
Al weache vuur de karnaval
Dan zunt ver al paraat
De sjong die zunt al sjun gewiekst
dat houwste waal jedaat
Ut peksje oes de stomerij
jebuugelt en gans strak
Zoek kenne ver os laote zieje
Junt ver vuurop in ‘t pak

Couplet
Junt ver op stap, dan zunt ver stolz
d’r rugk dem hot vier rech
‘ne Völser geit och altied durch
dem weat ut och neet schlech
zoe vier ver dan de karneval
en gunt durch stad en land
de stimmung die ver bringe
is ja uvveral bekant


Tekst: Erwin Lennarts
Muziek:  Huub Heijnens
Uitvoerende : CV de Raenpiete Vols