CV de Raenpiete Vols

Home Info Media Contact
Home Info Media Contact

CV de Raenpiete Vols

Jenisst die karnavalstsiet(wals)


refrein


Dut uusj uns lekker dujje,

dat is doch woa ut um jeet,

Vuur dunt noen  alles verjeisse,

de welt die hat al jenoch leed

Los vuur os doch verdraare,

ruuze dat brengt os nit wiet,

Kriet uusj ens i jene eerem,

jeniss de karnavalstsiet          


couplet
Of jroes of kling, of dik of dun,

dat is och jans ejaal

Dao is ing tsiet, da zunt vuur jeliesj,

dat is de karnaval


couplet
Of sjwats of jries, of aod of joonk

dat is och jans ejaal

Dao is ing tsiet, da zunt vuur jeliesj,

dat is de karnaval


couplet
Of erm of riesj, of Völser of nit

dat is och jans ejaal

Dao is ing tsiet, da zunt vuur jeliesj,

dat is de karnaval


Tekst: Erwin Lennarts

Muziek:  Huub Heijnens

Uitvoerende : CV de Raenpiete Vols